galvenā pakalpojumi informācija kontakti
© 2012 Latvijas Tahogrāfu Centrs
Top.LV
Rīgā, Skaistkalnes ielā 1,   tālr.  26622918
galvenā Mail: lattaho@gmail.com

Saskaņā ar 2011.gada 20.maija lēmumu Nr.89.2011 SIA Latvijas Tahogrāfu Centrs inspekcija vadītai institūcijai tika piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām kā C grupas inspicēšanas intitūcijai. Kur varam veikt:

1) jaunu un/vai ekspluatācijā esošu tahogrāfu (analogo un digitālo) un ātruma ierobežotājierrīces inspicēšanu;

2) jaunu un/vai ekspluatācijā esošu ātruma ierobežotājierīču inspicēšanu.

Institūcijai tiek piešķirts reģistrācijas Nr. LATAK-I-437-00-2011. Papildus informāciju varat saņemt mājas lapā www.latak.lv  Skatīt: Akreditētās institūcijas. Skatīties zem Inspicēšanas institūcijas LVS EN ISO/IEC 17020 standarts, kur pie akreditētās inspicēšanas institūcijas saraksta I-437 institūcija SIA Latvijas Tahogrāfu Centrs Inspekcija